Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học cho học sinh khá, giỏi lớp 12 THPT 2

Cấp:Đại học|Lượt xem:719|Tải về:3|Số trang:108 | Ngày upload:27/02/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong nhà trường phổ thông, môn toán có một vai trò, vị trí và ý nghĩa quan trọng. đặc biệt môn toán có vai trò quan trọng trong việ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.