Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập hình học không gian

Cấp:Đại học|Lượt xem:1400|Tải về:12|Số trang:74 | Ngày upload:11/08/2012

hiện nay vấn đề “rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo” là chủ đề thuộc một lĩnh vực nghiên cứu còn mới và mang tính thực tiễn cao. nó nhằm tìm ra cá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.