/ 9

Rủi ro kiểm toán

Upload: VanCu.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 646|Tải về: 1|Cấp: Đại học

rủi ro kiểm toán i.khái niệm: 1. định nghĩa: rủi ro kiểm toán là rủi ro (khả năng) mà ktv đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi bctc đã được kiểm toán vẫn còn những sai sót trọng yếu. (?) khi ktv kết luận bctc khôg trung thực hợp lý (có sai lệch trọng yếu) nhưng thực ra bctc không có sai lệch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]