Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Rủi ro lãi suất và một vài kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất trong hoạt động của ngân hàng TMCP Tiên Phong

Cấp:Đại học|Lượt xem:136|Tải về:1|Số trang:69 | Ngày upload:03/09/2013

Sau vài năm là thành viên chính thức của tổ chức thương mại quốc tế WTO, quá trình hội nhập diễn ra sâu rộng và thị trường ngày càng tự do. Ta dễ nhận thấy lợi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.