/ 7

sản xuất hàng hoá ở Việt Nam

Upload: MeoBeo.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 17270|Tải về: 19|Cấp: Đại học

sản xuất hàng hóa -------------------------- lời nói đầu trong thời kì đầu của xã hội loài người do sự lạc hậu của lực lượng sản xuất,nên sản xuất xã hội mang tính tự cung tự cấp khiến nhu cầu của con người bị bó hẹp trong một giới hạn nhất định. khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền kinh tế tự nhiên và chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá. nền kinh tế sản xuất hàng hoá phát triển ngày càng mạnh tuy nhiên nó cũng bộc lé những hạn chế , nhất là trong chế độ xã hội tbcn , mét chế độ xã hội ở đó chỉ có lợi nhuận được chú trọng hàng đầu dẫn đến sự phân hoá xã hội sâu sắc và quyền bình đẳng trong xã hội bị xem nhẹ. nhận biết trước tình hình đó, trong quá trình nghiên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.