Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sản xuất và tồn trữ rượu vang chuối xiêm bằng công nghệ enzyme – Quy mô xưởng thực nghiệm

Cấp:Đại học|Lượt xem:1404|Tải về:7|Số trang:71 | Ngày upload:11/08/2012

[font=&quot]mục lục [font=&quot]lời cảm tạ .i [font=&quot]mục lục ii [font=&quot]danh sách bảng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.