Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1”

Cấp:Tiến sĩ|Lượt xem:6375|Tải về:1|Số trang:30 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

sáng kiến dài 31 trang: kinh nghiệm tổ chức một số trò chơi trong dạy học toán lớp 1 a. phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài : trong chương trỡnh giỏo dục tiểu học

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.