Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sáng kiến kinh nghiệm: môn giáo dục quốc phòng- an ninh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1109|Tải về:3|Số trang:22 | Ngày upload:15/11/2013

Trong điều kiện hiện nay, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ. Biển, Đảo phần l•nh thổ ngàn đời

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.