/ 23

Sáng kiến kinh nghiệm: môn giáo dục quốc phòng- an ninh

Upload: NguyenDuyQuyet.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 1683|Tải về: 6|Cấp: Đại học

Trong điều kiện hiện nay, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là một trong những nhiệm vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ. Biển, Đảo phần l•nh thổ ngàn đời mà cha ông ta bàn giao lại đang bị các thế lực phản động âm mưu thôn tính. Do vậy, giúp học sinh hiểu rõ hơn về biển, đảo là phần trách nhi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]