Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ MÔN TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌC

Cấp:Đại học|Lượt xem:682|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:15/11/2013

Học toán không chỉ nhớ mẫu rồi áp dụng mà đòi hỏi phải nắm chắc khái niệm, quan hệ toán học, nắm chắc ý nghĩa các dạng toán. Đồng thời qua việc học toán rèn luy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.