/ 21

Sáng kiến kinh nghiệm: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT

Upload: NguyenDuyQuyet.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 398|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Trong chương trình phổ thông dạng bài toán hóa về sắt học sinh đã bắt đầu bắt gặp nhiều từ các lớp 10,11 và nhiều nhất ở lớp 12. Với lớp 10 học sinh chủ yếu giải theo phương pháp tự luận, lớp 11 học sinh đã tiếp cận dần đến các định luật, đặc biệt áp dụng định luật bảo toàn electron trong bài toán v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]