Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp xác định nhanh số lượng đồng phân cấu tạo của hợp chất hữu cơ

Cấp:Đại học|Lượt xem:521|Tải về:5|Số trang:25 | Ngày upload:15/11/2013

Hiện nay với hình thức kiểm tra trắc nghiệm đòi hỏi học sinh phải có kiến thức sâu, rộng để hoàn thành bài kiểm tra với nhiều kiến thức

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.