Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lí THCS - Đây là một đề tài đã được thực hiện trong thực tế và đem lại hiệu quả tương đối tốt

Cấp:Đại học|Lượt xem:1687|Tải về:3|Số trang:19 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

a- [font=&amp]phần mở đầu1.lý do chọn đề tài : trong việc nâng cao chất lượng giáo dụng noi chung và chất lượng bộ môn nói riêng. việc cải tiến phương pháp dạy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.