Sáng tác trang phục dạo phố xuân hè cho nữ thanh niên dựa trên nghiên cứu trang phục truyền thống Hanbok _Hàn Quốc

Upload: TulinhNguyen.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 925|Tải về: 7|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lụcphần mở đầu2i. lý do chọn đề tài:2i.1 lý do cần thiết2i.2 khả năng ứng dụng thực tế của đề tài3i.3 dự kiến kết quả của đề tài4i.4 nội dung nghiên cứu khác đã liên quan đến đề tài 4i.5 những vấn đề cụ thể của đề tài cần góp ý5ii. mục đích, nhiệm vụ của đề tại:5ii.1 mục đích của đề tài5ii.2 nhi

MỤC LỤC

Phần mở đầu2

I. Lý do chọn đề tài:2

I.1 Lý do cần thiết2

I.2 Khả năng ứng dụng thực tế của đề tài3

I.3 Dự kiến kết quả của đề tài4

I.4 Nội dung nghiên cứu khác đã liên quan đến đề tài 4

I.5 Những vấn đề cụ thể của đề tài cần góp ý5

II. Mục đích, nhiệm vụ của đề tại:5

II.1 Mục đích của đề tài5

II.2 Nhiệm vụ của đề tài6

Phần nội dung 7

III. Y tưởng và giải pháp:7

III.1 Nghiên cứu ý tưởng sáng tác7

- Khái quát về lịch sử trang phục truyền thống Hàn Quốc. 7

-Nghiên cứu xu hướng mốt16

III.2 Các giải pháp thiết kế17

- Hình kết cấu và biểu tượng của bộ sưu tập17

- Phác thảo mẫu18

IV. Giải pháp lựa chọn:18

IV.1 Mẫu số 119

IV.2 Mẫu số 220

IV.3 Mẫu số 320

Kết luận 21

Tài liệu tham khảo22

[Ẩn quảng cáo]