/ 91

Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

Upload: CaiNutChai.dokovn|Ngày: 02/04/2013|Lượt xem: 5664|Tải về: 27|Cấp: Đại học

SINH HOẠỈ CHƯyEN mòn DựA ĨRÉN nghiên cửụ bai học 13 \ưdí ỹjLị &Ấ. ^VẬ u4)' Khi để cập đến sinh hoạt chuyên môn, thì câb hỏi quan trọng nhất mà chúng ta cần đặt ra là "Tại sao chủng ta cần thay đổi cách dạy học?". Một số ngưới thì cho rằng đó là vì chương trình thay đổi.Theo chương trình giáo dục hi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]