/ 77

Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

Upload: CaiNutChai.dokovn|Ngày: 02/04/2013|Lượt xem: 5100|Tải về: 26|Cấp: Đại học

SINH HOẠỈ CHƯyEN mòn DựA ĨRÉN nghiên cửụ bai học 13 \ưdí ỹjLị &Ấ. ^VẬ u4)' Khi để cập đến sinh hoạt chuyên môn, thì câb hỏi quan trọng nhất mà chúng ta cần đặt ra là "Tại sao chủng ta cần thay đổi cách dạy học?". Một số ngưới thì cho rằng đó là vì chương trình thay đổi.Theo chương trình giáo dục hiện đại thì học sinh được coi là truiig tâm của quá trình dạy và học. Chúng ta cũng có thể hỏi "i_ấỵ học sinh làm trung tâm của quá trình dạỵ và học nghĩa ià gì?". Có thể sẽ có một vài người cho rằng đó là các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, ví dụ nhưcách đặt câu hỏi, cách tổ chức hoạt động nhóm hay sửdụng giáo cụ trựcquan vào bài học. Để thay đổi các kỹ thuật dạy học, 'giáo viên cần phải thận trọng. Ở một số trường, giáo viên thường cảm thấy vui khi giới thiệu nhiều thứ "mới" trong lớp học của họ và họ tin rằng việc dạy học đã đổi mới theo hướng dạy học tích cực. Điểu này có thực sự đúng không? Có một nguy cơ lớn là giáo viên tự hài lòng với bản thân trong khi thực tế thì lại rất ít học sinh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.