/ 12

Sinh lý sinh sản ở heo nái mang thai và một số bệnh thường gặp trên heo nái

Upload: LocBinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 3759|Tải về: 10|Cấp: Đại học

[font=times new roman]mục lục chương i: sinh lý sinh sản ở heo nái mang thai 3 i. yêu cầu trong chăn nuôi heo nái có chữa 3 ii. đặc điểm sinh lý của 3 1. đặc điểm phát triển bào heo nái có chữa 3 1.1. đặc điểm phát triển bào thai heo thai và các tổ chức có liên quan 3 1.2. đặc điểm phát triển của các tổ chức có liên quan 4 1.3. sự thay đổi cơ thể heo mẹ trong quá trình mang thai 4 1.4. các nhân tố ảnh hư¬ởng tới số con đẻ ra/lứa và trọng lư¬ợng sơ sinh của heo con 5 chương ii. biện pháp kỹ thuật để nuôi heo nái sinh sản nhiều con trên lứa, tỉ lệ sống cao 7 i. biện pháp kỹ thuật để nuôi heo nái sinh sản 7 1. không cho phối lại ...7 2. phối lúc sáng sớm 8 3. chuyển nái 8 4. vệ sinh và ánh sáng 8 5. duy trì chất lượng thức ăn 8 6. sử dụng heo đực lai 8 7. bấm răng 9 8. hệ thống bú sữa 9 9. an toàn dịch...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.