Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

SKKN: Kinh nghiệm tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1

Cấp:Đại học|Lượt xem:2092|Tải về:11|Số trang:30 | Ngày upload:10/12/2013

ở bậc Tiểu học, đặc biệt là lớp 1, khi các em vừa kết thúc lứa tuổi vui chơi của mình mà bước vào học tập, vừa học, vừa chơi. Vì thế, việc tổ chức trò chơi cho

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.