/ 24

SKKN: Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm

Upload: QuyenPhiDinh.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 617|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Trong thực tế, giáo dục học sinh chưa ngoan có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh và kế hoạch năm học của các nhà trường. Giờ đây, chương trình - phương pháp giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng đã và đang có những thay đổi căn bản thì

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]