Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

SKKN: Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan trong công tác chủ nhiệm

Cấp:Đại học|Lượt xem:359|Tải về:2|Số trang:24 | Ngày upload:15/11/2013

Trong thực tế, giáo dục học sinh chưa ngoan có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh và kế hoạch năm học của cá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.