/ 21

SKKN ứng dụng Microsoft Power Point trong soạn giảng bài giảng điện tử ở trường Mầm Non

Upload: XuanThanh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4639|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục trang lời cảm ơn phần i: phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài 4 2. lịch sử của đề tài 5 3. mục đính nghiên cứu của đề tài 5 4. nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của đề tài 6 5. giới hạn (phạm vi )của đề tài 7 6. điểm mới trong đề tài 7 phần ii: nội dung nghiên cứu chương i: cơ sở lý luận và thực tiển 6 1) cơ sở lý luận: 6 2) cơ sở thực tiễn: 7 chương ii: biện pháp thực hiện 9 a. một số kỹ năng ứng dụng power point và khai thác thông tin trên mạng phục vụ trong dạy học. 9 1- kỹ năng sử dụng powwerpoint thiết kế bài giảng. 9 2. khai thác thông tin trên interrnet 10 b. quy trình thiết kế một bài giảng: 11 1.1. xác định mục tiêu bài học 11 1.2: nghiên cứu tài liệu, xây dựng ý tưởng 12 1.3. multimedia hoá kiến thức 13 1.4. xây dựng các thư viện tư liệu 13 1.5. lựa chọn ngôn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.