/ 13

So sánh những ưu nhược điểm của mô hình quản lý phương Tây, Nhật Bản và đề xuất mô hình quản lý doanh nghiệp nước ta hiện nay

Upload: TocNgan.dokovn|Ngày: 01/03/2012|Lượt xem: 1672|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời mở đầu đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vậy chúng ta cần phải làm gì để đưa nền kinh tế đất nước đi lên cùng với xu hướng toàn cầu nền kinh tế thế giới. để nền kinh tế phát triển đi lên được, trước hết tuỳ thuộc vào đường lối chính sách của nhà nước, tiếp đến là chiến lược của các doanh nghiệp việt nam và sau đó là năng lực trí tuệ bản thân và phải học hỏi kinh nghiệm của các nước khác. đặc điểm phát triển kinh tế của mỗi nước là những bài học kinh nghiệm cho chóng ta học hỏi, từ đó có thể tránh được những sai lầm mà các nước khác vấp phải đồng thời học hỏi những cái hay để từ đó có thể áp dụng vào nền kinh tế việt nam phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.