/ 15

So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế.

Upload: VicLe.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 2162|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu như chóng ta đã biết, trước đây lịch sử xã hội loài người đã trải qua giai đoạn không cần biết đến hợp đồng. đó là giai đoạn chưa có sự phân công lao động chưa có sự trao đổi sản phẩm của lao động. nhưng từ khi loài người phát triển đến giai đoạn có sự phân công lao động, có sự trao đổi s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]