/ 15

So sánh sự giống nhau và khác nhau của hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế.

Upload: VicLe.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 2026|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu như chóng ta đã biết, trước đây lịch sử xã hội loài người đã trải qua giai đoạn không cần biết đến hợp đồng. đó là giai đoạn chưa có sự phân công lao động chưa có sự trao đổi sản phẩm của lao động. nhưng từ khi loài người phát triển đến giai đoạn có sự phân công lao động, có sự trao đổi sản phẩm, hàng hoá thì hợp đồng xuất hiện. và hiện nay pháp luật việt nam có hai chế định pháp lý lớn về hợp đồng. đó là chế định hợp đồng dân sự và chế định hợp đồng kinh tế. pháp lệnh hợp đồng dân sự ban hành ngày 1-7-1991,và pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành ngày 25-9-1989. hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế là hai hợp đồng mà các nhà kinh doanh rất dễ bị nhầm lẫn trong việc thi hành pháp luật của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.