/ 21

So sánh sự giống nhau và khác nhau về các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội giữa hai vùng đông bắc bắc bộ - đồng bằng sông hồng.

Upload: LonBuong.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 639|Tải về: 0|Cấp: Đại học

tiểu luận địa lý kinh tế đề tài: so sánh sự giống nhau và khác nhau về các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội giữa hai vùng đông bắc bắc bộ - đồng bằng sông hồng. ----------------------- lời nói đầu là những người đã, đang và sẽ trở thành những nhà quản trị kinh tế, quan tâm đển tình hình phát triển kinh tế nước nhà, chúng ta không thể không biết đến các chính sách kinh tế, đi sâu hơn là cách tổ chức, quản lí, sử dụng các nguồn lực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ trong cả nước. vậy thì tổ chức lãnh thổ là gì ? tổ chức lãnh thổ là khoa học nghiên cứu sự hình thành phát triển và điều kiện hệ thống kinh tế xã hội theo lãnh thổ. tổ chức lãnh thổ là vạch ra các qui luật phân bố...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.