/ 40

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ.

Upload: ThuHaLe.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 4199|Tải về: 29|Cấp: Đại học

lời mở đầu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng kiểm toán là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với quyết định và các công việc tiếp sau của một kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính. đối với một công ty kiểm toán độc lập, công việc đánh giá sơ bộ hệ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]