/ 41

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ.

Upload: ThuHaLe.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 3955|Tải về: 19|Cấp: Đại học

lời mở đầu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng kiểm toán là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với quyết định và các công việc tiếp sau của một kiểm toán viên độc lập kiểm toán báo cáo tài chính. đối với một công ty kiểm toán độc lập, công việc đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ để có một cái nhìn khái quát nhất về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng. sau khi khẳng định được và mô tả tổng quát được về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, kiểm toán viên cân nhắc dùa trên mối quan hệ giữa chi phí bỏ ra để tiến hành cuộc kiểm toán và phần thu được từ mức phí của cuộc kiểm toán để ra quyết định xem có nên kí kết hợp đồng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.