Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVIII”

Cấp:Đại học|Lượt xem:1958|Tải về:1|Số trang:101 | Ngày upload:28/01/2013

mục lục trang trang bìa phụ i mục lục ii danh mục từ viết tắt iii mở đầu 4 chương 1. cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng đồ dùng trực quan nhằm phát huy tính tí

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.