Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVIII”

mục lục trang trang bìa phụ i mục lục ii danh mục từ viết tắt iii mở đầu 4 chương 1. cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng đồ dùng trực quan nhằm phát huy tính tí

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1418|Tải về:1|Số trang:101

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Ngày tạo: