/ 101

SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVIII”

Upload: ThanhThaoNguyenHoang.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 2243|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục trang trang bìa phụ i mục lục ii danh mục từ viết tắt iii mở đầu 4 chương 1. cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng đồ dùng trực quan nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh 10 1.1. cơ sở lý luận dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh 10 1.1.1 các loại đồ dùng trực quan và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]