/ 44

Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích quá trình chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp Việt Nam

Upload: KienNguyen.dokovn0|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 652|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng việc làm không phải lúc nào cũng cùng chung một tốc độ, và quan trọng hơn, việc làm và thu nhập từ việc làm đó thường là mối quan tâm đầu tiên của người dân. thúc đẩy việc làm do đó ngày càng trở thành một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp và được coi là một biện pháp cơ bản để chống lại đúi nghốo, thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong xã hội. trong bối cảnh tình trạng thất nghiệp ở khu vực thành thị và thiếu việc làm ở khu vực nông thôn vẫn còn tồn tại như hiện nay, việc phát triển các ngành kinh doanh và phi nông nghiệp là rất cấp thiết để thúc đẩy việc làm. tuy nhiên, sự phát triển của những ngành này rất hạn chế luôn bị ảnh hưởng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.