Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích quá trình chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:656|Tải về:2|Số trang:44 | Ngày upload:16/07/2012

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng việc làm không phải lúc nào cũng cùng chung một tốc độ, và quan trọng hơn, việc làm v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.