/ 80

Sử dụng phối hợp các phần mềm dạy học để thiết kế các bài giảng chương Nguyên tử” - lớp 10 THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy - học môn Hóa học”

Upload: TieuNhatNguyet.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 563|Tải về: 5|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài : mét trong những quan điểm chỉ đạo của đảng và nhà nước ta về sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo là: "xõy dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dõn tộc, khoa học hiện đại theo định hướng xhcn và phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, ti

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]