Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sử dụng phối hợp các phần mềm dạy học để thiết kế các bài giảng chương Nguyên tử” - lớp 10 THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy - học môn Hóa học”

Cấp:Đại học|Lượt xem:472|Tải về:4|Số trang:81 | Ngày upload:16/04/2012

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài : mét trong những quan điểm chỉ đạo của đảng và nhà nước ta về sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo là: "xõy dựng nền giáo dục

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.