/ 34

Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam

Upload: ManhNguyenDoosan.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 143|Tải về: 0|Cấp: Đại học

1 Lời mở đầu Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất n-íc, cả n-íc ta đã bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế và xây dựng đất n-íc tiến lên chủ nghĩa xã hội Trong giai đoạn đầu, chính sách kinh tế kế hoạch hoá tập trung của Đảng và Nhà n-íc tỏ ra rất có hiệu quả

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]