/ 30

Sự khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền tư sản

Upload: TimeChangingRain.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 37608|Tải về: 61|Cấp: Đại học

qua mấy chục năm xây dựng và đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (1994), đảng ta đã xác định nhiệm vụ và phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. đây là nhiệm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]