/ 17

Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên.

Upload: NhungNhiNhanh.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 5013|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời mở đầu dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp và được nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân có tính tổ chức, kỷ luật cao và có điều kiện thuận lợi tập hợp lực lượng, biểu thị sức mạnh của mình. là giai cấp bị áp bức, bóc lột, có lợi ých đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản, giai cấp công nhân kiên quyết đấu tranh chống giai cấp tư sản, có khả năng đoàn kết với quần chúng lao động bị áp bức bóc lột trong cuộc đấu tranh chung. cùng với sự phát triển không ngừng của sản xuất đại công nghiệp, giai cấp công nhân...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.