/ 17

Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên.

Upload: NhungNhiNhanh.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 5494|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời mở đầu dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp và được nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân có

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]