/ 20

Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN

Upload: TanVien.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 287|Tải về: 0|Cấp: Đại học

1 Mở đầu Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác và liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế Trong đó ngoài tổ chức th-¬ng mại thỊ giới (WTO) ra đời từ GATT phải kĨ đến liên minh Châu Âu (EU), tổ chức hợp tác kinh tế Châu ¸ - Thái Bình D-¬ng (APEC) Hoà vào dòng chảy chính của thỊ giới là toàn cầu hóa khu vực hóa ASEAN ra đời với mục tiêu cơ bả

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.