Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

lời mở đầu sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường (kttt) theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước là xu hướng tất yếu của mọi xã hội. đặc biệt trong giai

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:11482|Tải về:24|Số trang:14

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: