/ 14

Sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Upload: IoRyori.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 14410|Tải về: 32|Cấp: Đại học

lời mở đầu sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường (kttt) theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước là xu hướng tất yếu của mọi xã hội. đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế các nước phát triển trên thế giới đã đạt tới đỉnh cao và xu hướng vận động phát triển của thế giới đang t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]