/ 15

Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Upload: NguyenThuHien.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 3629|Tải về: 20|Cấp: Đại học

i. phần mở đầu 1.tìm hiểu chung về cuộc khủng hoảng toàn cầu 2008-2009 khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 là một cuộc khủng hoảng bao gồm sự đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng đói tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn ở nhiều nước trên thế giới, có

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]