/ 21

Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Upload: NguyenThuHien.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 3265|Tải về: 17|Cấp: Đại học

i. phần mở đầu 1.tìm hiểu chung về cuộc khủng hoảng toàn cầu 2008-2009 khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 là một cuộc khủng hoảng bao gồm sự đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng đói tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn ở nhiều nước trên thế giới, có nguồn gốc từ khủng hoảng tài chính ở hoa kỳ. cuộc khủng hoảng từ hoa kỳ đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, dẫn tới những đổ vỡ tài chính, suy thoái kinh tế, suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước trên thế giới. hoa kỳ là điểm xuất phát và là trung tâm của cuộc khủng hoảng. giữa năm 2007, những tổ chức tài chính đầu tiên của hoa kỳ liên quan đến tín dụng nhà ở thứ cấp bị phá sản. giá chứng khoán hoa kỳ bắt đầu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.