Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

Cấp:Đại học|Lượt xem:1200|Tải về:2|Số trang:10 | Ngày upload:25/10/2012

đề tài : tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế nước ta hiện nay. nội dung cơ bản : 1. quy luật giá trị là gì ? 2. thực trạng nền kinh tế việt nam. 3.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.