/ 10

Tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

Upload: XuanThuy.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 1606|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài : tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế nước ta hiện nay. nội dung cơ bản : 1. quy luật giá trị là gì ? 2. thực trạng nền kinh tế việt nam. 3. sự cần thiết của qui luật giá trị trong việc phát triển kinh tế thị trường. 4. tác động của qui luật giá trị đến nền kinh tế việt nam : - đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]