Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

đề tài : tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế nước ta hiện nay. nội dung cơ bản : 1. quy luật giá trị là gì ? 2. thực trạng nền kinh tế việt nam. 3.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:861|Tải về:2|Số trang:10

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: