/ 81

Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán của Việt Nam

Upload: ThienthanCuanhungQuetam.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 435|Tải về: 7|Cấp: Đại học

Tỷ giá hối đoái được các Chính Phủ và Tổ chức kinh tế thế giới hết sức quan tâm, coi nó là một công cụ quan trọng để thực hiện chính sách vĩ mô. Nó có thể là nhân tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế một nước tăng trưởng và ngược lại. Không ít nước đã thành công khi biết sử dụng chính sá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]