Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thanh toán của Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:215|Tải về:2|Số trang:81 | Ngày upload:15/11/2013

Tỷ giá hối đoái được các Chính Phủ và Tổ chức kinh tế thế giới hết sức quan tâm, coi nó là một công cụ quan trọng để thực hiện chính sách vĩ mô. Nó có thể

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.