/ 110

Tác phẩm báo chí đại cương

Upload: PhungMai.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 8962|Tải về: 61|Cấp: Đại học

tác phẩm báo chí đại cương số đơn vị học trình: 3 số tiết: 45 1. mục tiêu: - môn học này được triển khai trong học kì 2/8, cho sinh viên năm thứ nhất (đại học báo chí, 4 năm), trong học kì 1/4 cho sinh viên năm thứ nhất (đại học báo chí bằng hai, 2 năm) - trang bị những kiến thức cơ bản về tác phẩm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]