/ 17

Tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

Upload: NgocHan.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 2897|Tải về: 4|Cấp: Đại học

trờng đại học kinh doanh và công nghệ hà nội khoa triết học & khxh *************** tiểu luận về phân tích triết học tên tiểu luận : tai nạn giao thông đường bộ ở việt nam hiện nay-thực trạng và giải pháp họ và tên học viên thực hiện : vũ tiến huy líp : sau đại học - msv : chk 1013 giáo viên hớng dẫn : gs.ts lê hữu tầng hà nội tháng 03 năm 2007 lời nói đầu khi nhìn lại về 20 năm công cuộc đổi mới ở nước ta, đảng ta nhận định: hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. bên cạnh những thành tựu to lớn đó, đảng ta cũng chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém như: tăng trưởng kinh tế chưa...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.