/ 7

Tại sao nói sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo con đường chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của chính lịch sử

Upload: TriTranMinh.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 8217|Tải về: 40|Cấp: Đại học

họ và tên : dương huy hoàng lớp : 80112 đề cương chi tiết môn : lịch sử đảng đề tài : tại sao nói sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo con đường chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của chính lịch sử ? sự lựa chọn đó đã được thể hiện như thế nào trong cương lĩnh cách mạng đầu tiên ở nước ta ? bà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]