/ 18

Tại sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn?

Upload: TrungHuynh.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 18934|Tải về: 9|Cấp: Đại học

a.phần mở đầu tại sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn? nước ta đang trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, "mà đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]