/ 57

Quản trị tiêu thụ tại công ty Cổ phần công nghiệp Tự Cường

Upload: TuanDuong.dokovn|Ngày: 06/12/2011|Lượt xem: 700|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong nền kinh tế thị trường, công tác tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. bởi vì có tiêu thụ được sản phẩm thì các hoạt động của doanh nghiệp mới có thể diễn ra một cách liên tục, đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu phát triển. mặt khác, môi trường

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]