/ 35

Thực trạng - giải pháp và một số kiến nghị về công tác ĐB, GPMB.

Upload: KuongAnh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1098|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu v iệt nam được xếp vào một trong những nước đang phát triển và có tỷ lệ dân số đô thị thấp trên thế giới, có khoảng 20% dân số chính thức sống ở các đô thị. tuy nhiên, trong những năm gần đây quá trình đô thị hoá tăng nhanh kéo theo sù gia tăng dân số đô thị chính thức và nhiều hơn là dân số đô thị phi chính thức. điều đó gây ra một sức ðp lớn đối với sự phát triển kinh tế đô thị và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống của dân cư đô thị. cùng quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá phát triển đất nước thì vấn đề đang tồn tại cần khắc phục ở đô thị là: hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển đô thị còn thiếu, quy hoạch không gian đô thị còn chưa...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.