/ 12

Tâm lý học lứa tuổi tiểu học

Upload: BeHBer.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2399|Tải về: 7|Cấp: Đại học

tâm lí học lứa tuổi bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu cụ thể với tư cách là các phân ngành của tâm lí học phát triển: – tâm lí học về đời sống thai nhi trong bụng mẹ. – tâm lí học tuổi hài nhi. – tâm lí học tuổi mầm non. – tâm lí học học sinh tiểu học. – tâm lí học tuổi thiếu niên. – tâm lí học người trưởng thành. - tâm lí học người già. tâm lí học lứa tuổi tiểu học là một ngành tâm lí học nghiên cứu những đặc điểm tâm lí, các quy luật, các điều kiện, động lực phát triển tâm lí ở lứa tuổi tiểu học, những biến đổi của các quá trình tâm lí, các phẩm chất tâm lí trong sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em tuổi tiểu học. tâm lí học lứa tuổi tiểu học chỉ ra các đặc điểm tâm lí của con người...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.