/ 69

Tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng NN & PTNT

Upload: DuongAlex.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 481|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu .....4 chươn 1: tổng quan về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.1 nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại.....6 1.1.1 vai trò của vốn đối với hoạt động kinh .....6 1.1.2 cơ cấu và nguồn vốn kinh doanh.....6 1.1.2.1 vốn thuộc sở hữu của ngân hang.....6 1.1.2.2 nguồn huy động.....8 1.2 hoạt động huy động vốn của nhtm.....17 1.2.1 quan điểm về mở rộng huy động vốn.....17 1.2.2 các chỉ tiêu phản ảnh mở rộng hoạt động huy động vốn.....18 1.2.3 các nhân tố ảnh hưởng tới khả.....20 1.2.3.1 các nhân tố khách quan.....20 1.2.3.2 các nhân tố chủ quan.....22 chương 2 thực trạng hoạt động huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sông mã tỉnh sơn la 2.1 khái quát chung về chi nhánh ngân hàng .....27 2.1.1 quá trình hình thành và phát triển .....27 2.1.2....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.