Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tăng cường công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh cá thể cố định trên địa bàn thị xã Bắc Giang

Cấp:Đại học|Lượt xem:835|Tải về:1|Số trang:48 | Ngày upload:22/11/2011

lời nói đầu trong những năm qua, đảng ta đã có những đường lối, chính sách và những phương hướng đổi mới quản lý kinh tế là xoá bỏ phương hướng quản lý kinh tế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.