/ 141

Tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước bằng luật pháp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Upload: LinhBigBig.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 5035|Tải về: 17|Cấp: Đại học

mục lục trang mục lục 1 mở đầu 4 i. tính cấp thiết và tình hình nghiên cứu của đề tài. 4 ii. mục đích, nhiệm vụ, giới hạn phạm vi nghiên cứu, đóng góp của luận văn. 6 iii. bố cục của luận văn. 10 chương thứ nhất những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò quản lý kinh tế của nhà nước bằng luật pháp trong nền kinh tế thị trường i. sự cần thiết khách quan về vai trò quản lý kinh tế của nhà nước bằng luật pháp trong nền kinh tế thị trường. 11 i.1. những vấn đề cơ bản về nhà nước - quan niệm về nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật. 11 i.2. một số đặc điểm khái quát của pháp luật. 13 i.3. vai trò của pháp luật đối với sự phát triển kinh tế và quản lý kinh tế của nhà nước. 20 i.4. sù quy...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.