/ 56

tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo trong phát triển kinh tế

Upload: TrinhAnhViet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 442|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lục a. lời mở đầu 2 b. lý luận 3 chương 1: những vấn đề cơ bản 3 i. đói nghèo và những khía cạnh của đói nghèo 3 1. các quan điểm về đói nghèo 3 2. thước đo của đói nghèo 4 ii. những vấn đề về tăng trưởng kinh tế 5 1. khái niệm tăng trưởng kinh tế 5 2. thước đo tăng trưởng kinh tế và các yếu tố tác động 6 iii. tác động của tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo 8 1. thực chất của phát triển kinh tế 8 2. mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo 9 3. vấn đề phân phối thu nhập với xóa đói giảm nghèo 11 chương 2. thực tế tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo 17 i. tăng trưởng kinh tế việt nam 17 1. những thành tựu 17 2. những vấn đề còn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.