Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo trong phát triển kinh tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:449|Tải về:6|Số trang:56 | Ngày upload:03/03/2012

mục lục a. lời mở đầu 2 b. lý luận 3 chương 1: những vấn đề cơ bản 3 i. đói nghèo và những khía cạnh của đói nghèo 3 1. các quan điểm về đói nghèo 3 2. thước đo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.