Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tập phân tích SWOT cho ngành Dược Việt Nam khi hội nhập AFTA và WTO

Cấp:Đại học|Lượt xem:1934|Tải về:5|Số trang:30 | Ngày upload:20/05/2012

lời mở đầu kinh tế dược là một môn học nghiệp vụ hay và khó đối với sinh viên. với đặc thù của ngành dược là một ngành kinh tế - kỹ thuật nên đòi hỏi người dược

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.