Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tập phân tích SWOT cho ngành Dược Việt Nam khi hội nhập AFTA và WTO

lời mở đầu kinh tế dược là một môn học nghiệp vụ hay và khó đối với sinh viên. với đặc thù của ngành dược là một ngành kinh tế - kỹ thuật nên đòi hỏi người dược

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1520|Tải về:4|Số trang:30

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: