Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

thâm hụt ngân sách và biện pháp tài trợ

Cấp:Đại học|Lượt xem:766|Tải về:3|Số trang:39 | Ngày upload:25/10/2012

lời nói đầu ngân sách là một công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước.thông qua ngân sách nhà nước sẽ tham gia vào việc điều chỉnh những vấn đề lớn của nền kinh tế n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.