Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

thâm hụt ngân sách và biện pháp tài trợ

lời nói đầu ngân sách là một công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước.thông qua ngân sách nhà nước sẽ tham gia vào việc điều chỉnh những vấn đề lớn của nền kinh tế n

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:608|Tải về:2|Số trang:39

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: