Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Thẩm quyền sơ thẩm dân sự của Tòa án các cấp theo quy định của bộ luật tố tụng dân sụ

Cấp:Đại học|Lượt xem:1229|Tải về:8|Số trang:11 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lụci/ khái quát về xác định thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án 1. khái niệm và ý nghĩa của việc xác định thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án. 1.1. khái

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.