/ 11

Thẩm quyền sơ thẩm dân sự của Tòa án các cấp theo quy định của bộ luật tố tụng dân sụ

Upload: NamTienMT.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1221|Tải về: 8|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lụci/ khái quát về xác định thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án 1. khái niệm và ý nghĩa của việc xác định thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án. 1.1. khái niệm về thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án. [url="file:///e:/bt%20ttds_dung/5%20nhom%20t1.doc#_toc303465773"]1.2. ý nghĩa của việc xác định thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án. [url="file:///e:/bt%20ttds_dung/5%20nhom%20t1.doc#_toc303465774"]2. cơ sở của việc xây dựng các quy định về xác định thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án các cấp. ii/ quy định về xác định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa tòa án các cấp. 1.thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án nhân dân cấp huyện. [url="file:///e:/bt%20ttds_dung/5%20nhom%20t1.doc#_toc303465777"]2. thẩm quyền sơ thẩm dân sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh. iii/ thực tiễn thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân các cấp- một số kiến nghị. 1. thực tiễn thực hiện các quy định về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.