/ 26

thành tựu đạt được , những khó khăn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đai hóa

Upload: HienLeCuCHi.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 1055|Tải về: 1|Cấp: Đại học

kinh tế thế giới đang phát triển trong bối cảnh mới, với hai xu hướng lớn bao trùm là toàn cầu hóa và chuyển sang kinh tế tri thức. theo hai xu hướng đó, nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc và toàn diện, cả về trình độ công nghệ, cơ cấu sản phẩm lẫn thể chế kinh tế. hiện nay, đát nước ta đang

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]