Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

thành tựu đạt được , những khó khăn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đai hóa

Cấp:Đại học|Lượt xem:857|Tải về:1|Số trang:26 | Ngày upload:29/10/2012

kinh tế thế giới đang phát triển trong bối cảnh mới, với hai xu hướng lớn bao trùm là toàn cầu hóa và chuyển sang kinh tế tri thức. theo hai xu hướng đó, nền ki

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.