/ 16

Thành tựu nông nghiệp Việt Nam trong đổi mới

Upload: OngGia.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 3307|Tải về: 4|Cấp: Đại học

chuyên đề khoa học thành tựu nông nghiệp việt nam trong đổi mới việt nam là một nước nông nghiệp với dân số hơn 76 triệu người, trên 80% dân số sống ở nông thôn, hơn 70% lao động cả nước tham gia vào sản xuất nông nghiệp. từ một nước nông nghiệp sản xuất còn ở trình độ lạc hậu, mang nặng tính độc canh và tự cấp tự túc, phải nhập khẩu lương thực, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, thực hiện đường lối đổi mới của đảng về kinh tế - xã hội hóa chung, sản xuất nông nghiệp nói riêng, nền nông nghiệp việt nam đã có những chuyển biến và đạt được những thành tựu to lớn. từ năm 1989 trở lại đây việt nam không những tự túc được lương thực, có dự trữ lúa còn xuất khẩu gạo với kim ngạch mỗi năm một tăng (năm 1998 xuất khẩu tới 3,8...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.