/ 24

Thảo luận: Những vấn đề còn tồn tại trong chính sách Cứu trợ xã hội ở Việt Nam hiện nay (đối tượng được bảo vệ, quỹ, quản lý)?

Upload: PhuogAnh.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 250|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Hoạt động cứu trợ ở Việt Nam bao gồm cứu trợ thường xuyên và cứu trợ đột xuất; thưc hiện cứu trợ bằng tiền, cứu trợ bằng hiện vật, cứu trợ hỗn hợp.Cứu trợ xã hội thường xuyên là sự giúp của Nhà nước và xã hội dành cho các thành viên trong cộng đồng về

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]